• NGUYỄN THỊ MINH NHẬT
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0905779572
  • Email:
   nhatminhhoian80@gmail.com
 • ĐẶNG VĂN NHỨT
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   ĐHSP
  • Điện thoại:
   0916162223
  • Email:
   nhuthoian@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Bổ nhiệm Hiệu trưởng trường THCS Chu Văn An ngày 01/02/2018