Thông tin chi tiết:
NGUYỄN THỊ NGUYỆT ÁNH
Họ và tên NGUYỄN THỊ NGUYỆT ÁNH
Ngày tháng năm sinh 20/04/1981
Giới tính Nữ
Chức vụ TTCM- UV BCH Công Đoàn
Trình độ ĐHSP
Thuộc về bộ phận Tổ: Văn - Nhạc - Mỹ thuật
Địa chỉ Điện Nam Đông-Điện Bàn
Điện thoại 0948596545
Email haicuncva@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách Nữ công Công Đoàn