• NGUYỄN THỊ MINH NHẬT
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0905779572
  • Email:
   nhatminhhoian80@gmail.com
 • VÕ THỊ HỒNG NHUNG
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Thành viên
  • Điện thoại:
   0989427346
  • Email:
   nhungvan90@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Tuyển mới 15/4/2021

 • BÙI XUÂN BỒNG
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Thành viên
  • Điện thoại:
   0397074453
  • Email:
   buixuanbongquangnam@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Chuyển về từ trường THCS Nguyễn Duy Hiệu từ 01/9/2021

 • HUỲNH THỊ ÁNH HỒNG
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng chuyên môn
  • Điện thoại:
   0794377005
  • Email:
   anhhonghoian@gmail.com
 • TRẦN THỊ XUÂN
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0905652855
  • Email:
   tranthixuancva@gmail.com
 • HUỲNH THỊ LỘC
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0979161727
  • Email:
   huynhlockd@gmail.com
 • NGUYỄN NGỌC MINH TÂM
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0836160686
  • Email:
   clb.minhtam1986@gmail.com
 • NGUYỄN THỊ NHUNG
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0913586051
  • Email:
   nhung1975ha@gmail.com
 • ĐỖ THỊ KIỀU OANH
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0349822852
  • Email:
   oanhnew9130@gmail.com
 • NGÔ TRI THỨC
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0352644405
  • Email:
   trithucngo08121993@gmail.com
 • NGUYỄN DÃ HƯƠNG
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0905545363
  • Email:
   dahuonghoian84@gmail.com