A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kế hoạch Nhà trường tháng 10/2021

 PHÒNG GDĐT TP. HỘI AN

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ

CHU VĂN AN

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: ...../KH-CVA

Hội An, ngày  04  tháng 10  năm 2021

  

KẾ HOẠCH THÁNG 10/2021

 

I. Nhiệm vụ trọng tâm:

- Tổ chức kỷ niệm ngày Bác Hồ gởi lá thư lần cuối cho Ngành GD (15/10); Ngày Anh Nguyễn Văn Trỗi hy sinh 15/10; và Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ Nữ Viết Nam (20/10); Ngày Khuyến học Việt Nam (02/10).

- Hoàn thành hồ sơ kiểm tra công tác PCGD-XMC bậc THCS.

- Đẩy mạnh chất lượng dạy học toàn diện.

- Tăng cường công tác BD để tham gia tốt kỳ thi học sinh giỏi Sinh, Sử, Địa khối 9.

- Tổ chức Đại hội Liên Đội

- Tổ chức Hội khỏe Phù Đổng cấp trường;

- Tăng cường công tác dự giờ, kiểm tra hoạt động sư phạm, kiểm tra thực hiện quy định về dạy thêm, học thêm.

- Triển khai công tác kiểm tra nội bộ đến tất cả CB-GV-NV.

- Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

- Chuẩn bị các phương án phòng chống thiên tai.

II. Nhiệm vụ cụ thể:

* Thông qua 1 số QĐ sau Hội nghị CB-CC-VC gồm (Ban HĐNGLL; HĐ thi đua, khen thưởng; Tổ kiểm tra nội bộ; tổ hỗ trợ CNTT; Ban kiểm tra DT-HT; Kiện toàn tổ tư vấn; HĐ xây dựng kế hoạch giáo dục; QĐ thành lập tổ ra đề...)

* Triển khai 1 số công văn trong tháng 10

   1. Công tác dạy học:

- Thực hiện dạy đảm bảo đúng chương trình kế hoạch dạy học theo CV 4040/BGDĐT và công văn 2118/SGDĐT-GDTrH

- Tiếp tục dạy học GDĐP theo bộ tài liệu “Bảo tồn khu dự trữ sinh quyển CLC”.

- Thực hiện đảm bảo ngày giờ công lên lớp, xây dựng kế hoạch giáo dục, kế hoạch dạy học theo đúng các văn bản hướng dẫn, thực hiện đúng quy chế chuyên môn và hoàn thành trước ngày 7/10/2021.

- Thông qua kế hoạch giáo dục khuyết tật, giáo viên xây dựng kế hoạch dạy học phù hợp, tạo điều kiện tốt nhất để các em hòa nhập.

- Tích cực tăng cường thời lượng bồi dưỡng học sinh giỏi ở tất cả các môn, chú trọng học sinh giỏi khối 9 dự thi vào cuối tháng 10 đạt kết quả.

- Thực hiện TKB dạy bồi dưỡng đúng thời gian đã đăng ký.

- Tham dự chuyên đề chuyên môn và quản lý tại trường THCS Phan Bội Châu)

- Thực hiện đảm bảo đầy đủ các loại hồ sơ khi lên lớp, điểm kiểm tra phải cập nhật hằng ngày bằng tay. Soạn giảng theo đúng quy định chuyên môn

- Tăng cường công tác kiểm tra dự giờ trong giáo viên, đảm bảo mỗi tháng 2 tiết dự giờ thực chất.

- Thực hiện giảng dạy đầy đủ các tiết thực hành.

- Thực hiện nghiêm túc kế hoạch giáo dục đã thống nhất và xây dựng

- Thực hiện việc kiểm tra, đánh giá theo đúng hướng dẫn của TT 26/2020/TT-BGDĐT; thông tư 22/2021/TT-BGDĐT

   2. Hoạt động NGLL, đoàn thể:

          - Phát động chủ đề năm học của Liên Đội “Thiếu nhi Hội An, phát huy truyền thống, tiếp bước lên Đoàn”

          - Tiếp tục phát động cuộc thi “Tìm hiểu Giáo dục Pháp luật” trực tuyến đợt 2

          - Tổ chức sinh hoạt ngày 15/10 trong học sinh và 20/10 trong CB-GV-NV

- Tiếp tục tổ chức tốt các tiết Hoạt động trải nghiệm theo chủ đề. Tổ chức tốt các tiết HĐGDNGLL, hướng nghiệp.

- Phối hợp với y tế phường khám sức khỏe cho học sinh. (Bọ phận Y tế trường học chủ động hồ sơ)

- Tổ chức giải Việt dã và thi HKPĐ cấp trường. Tuyển chọn đội tuyển luyện tập để thi cấp thành phố. Khai mạc vào sáng Chủ nhật lúc 6h30 ngày 17/10/2021 tại Sân trường.    

- Tích cực hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam (15/10 – 10/11)

- Xây dựng kế hoạch công trình măng non Liên đội năm học 2021 - 2022.

Chi Hội khuyến học; CTĐ: Đề xuất HS có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn có nguy cơ bỏ học để hỗ trợ, giúp đỡ

   3. Giáo dục lao động – Hướng nghiệp, dạy nghề - Cơ sở vật chất.

- Tiếp tục tổ chức tốt các buổi lao động vào chiều thứ 6 hằng tuần theo sự phân công của Liên đội. Có nhận xét, đánh giá trong các buổi lao động.

- Tiếp tục thực hiện lao động “Đoạn đường em chăm”. Chú ý việc hướng dẫn học sinh đeo bịt mặt khi lao động quét dọn sân trường.

- Chú trọng giáo dục giữ gìn bảo vệ các công trình vệ sinh và tài sản công.

- Thực hiện tắt điện, quạt khi không sử dụng ở tất cả các phòng học và phòng làm việc.

- Chuẩn bị tốt các phương án Phòng chống thiên tai năm 2021

  4/Các bộ phân chức năng:

          Văn thư: Tiếp tục hoàn thành số liệu PCGD-XMC theo quy định của PGDĐT. Chuẩn bị kiểm tra PCGD từ 10-16/10/2021. Đảm bảo công tác thông tin hai chiều.

  • Hoàn thành nhập dữ liệu trên CSDL ngành, đúng thời gian quy định

          Kế toán: Chi trả đầy đủ chế độ cho đội ngũ, Hoàn thiện hồ sơ nâng lượng thường xuyên, QĐ thâm niên nhà giáo, Quyết toán ngân sách quý III; kiểm tra dự toán ngân sách qúy IV còn lại của đơn vị, trình kế hoạch cuối năm

   5. Công tác quản lý -  kiểm tra nội bộ

          - Chỉ đạo bộ phận Văn thư hoàn thành hồ sơ PCGD-XMC trước ngày 15/10/2021

- Tăng cường ứng dụng CNTT trong quản lý; kiểm tra giám sát các hoạt động dạy-học

          - Mở hội nghị quán triệt về thông tư 17/2012 và QĐ 09/2014 về quy định dạy thêm, học thêm.

          - Tập huấn phần mềm Master Test về ra đề kiểm tra

          - Kiện toàn Hội đồng tự đánh giá KĐCLGD

          - Thông qua kế hoạch kiểm tra nội bộ trường học năm học 2021 – 2022

- Chỉ đạo rà soát hồ sơ sổ sách của các bộ phận, thực hiện đảm bảo và quản lý hồ sơ của từng bộ phận, đảm bảo yêu cầu của trường chuẩn.

- Tăng cường công tác quản lý nề nếp, tác phong học tập của học sinh.

- Chỉ đạo bảo quản tài sản, phòng chống bão lũ, chèn chống các cây, phòng học.

- Chỉ đạo tổ chức tốt các kế hoạch dạy học, kiểm tra việc dạy học BDHSG các lớp, kịp thời có những chỉ đạo hiệu quả hơn.

- Tổ chức kiểm tra HĐSP 2 giáo viên (cô Phượng, cô Quyên), kiểm tra chuyên đề (Thầy Thiện + GVBM) theo kế hoạch đề ra.

- Tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện HSSS và thực hiện đảm bảo ngày giờ công.

* Một số lưu ý:

- Khảo sát học sinh giỏi đội tuyển HSG 9 ngày 14/10/2021

- Thực hiện nghiêm túc các loại hồ sơ cá nhân và tổ chuyên môn, cập nhật trên bảng thông báo nhà trường

- TTCM hỗ trợ cho GV được thi GVDG tỉnh.

 

Nơi nhận:

HIỆU TRƯỞNG

- CB-GV-NV;

- Lưu HT.

 

 

 

 

Đặng Văn Nhứt

 


Tập tin đính kèm
Nguồn:https://02eai3z1dyiwou3z7qwpqa-on.drv.tw/Bai_du_thi_e_learning_2020-2021/SUPHATTRIENVAPHANBOLAMNGHIEPTHUYSAN_DIA9_HOIAN/ Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết