A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

KẾ HOẠCH XÂY DỰNG TRƯỜNG HỌC HẠNH PHÚC - NĂM HỌC 2021 - 2022

PHÒNG GDĐT HỘI AN

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ

CHU VĂN AN

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:  179/KH-CVA

Hội An, ngày 13 tháng  10  năm 2021.

 

KẾ HOẠCH

Xây dựng trường học hạnh phúc

Năm học 2021-2022

            

Căn cứ Thông tư số 06/2019/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 4 năm 2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Quy định quy tắc ứng xử trong các cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên;

Căn cứ kế hoạch số 4640/KH-UBND ngày 12/8/2020 của UBND tỉnh Quảng Nam về xây dựng trường học hạnh phúc trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh;

Thực hiện Kế hoạch số 211/KH-UBND ngày 22/01/2021 của UBND thành phố Hội An về xây dựng “Trường học hạnh phúc”; Kế hoạch số 102/PGDĐT ngày 27/01/2021 về triển khai kế hoạch xây dựng “Trường học hạnh phúc”;

Căn cứ nhiệm vụ năm học 2021 – 2022 và tình hình thực tế của Trường THCS Chu Văn An.

Ban giám hiệu trường THCS Chu Văn An xây dựng kế hoạch trường học hạnh phúc năm học 2021-2022 như sau:

I. MỤC TIÊU:

- Góp phần tạo sự chuyển biến căn bản trong nhận thức và hành động về đạo đức, năng lực ứng xử sư phạm của đội ngũ CB-GV-NV và học sinh, hướng tới xây dựng trường học hạnh phúc không chỉ là nơi cung cấp và đáp ứng các nhu cầu giáo dục mà phải là nơi tạo ra hạnh phúc góp phần tạo nên một xã hội hạnh phúc để có thể tăng trưởng và phát triển bền vững.

- Xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, ngăn ngừa, đấu tranh với các hành vi thiếu chuẩn mực đạo đức trong đội ngũ CB-GV-NV và học sinh hoặc các hành vi làm tổn thương đến danh dự, nhân phẩm đội ngũ CB-GV-NV và HS.

- Giúp CB-GV-NV và HS nhận thức đầy đủ, đúng đắn về tầm quan trọng trong việc tạo dựng, duy trì nhà trường mà ở đó có học sinh, CB-GV-NV được thấu hiểu, được yêu thương, tôn trọng, được an toànm có niềm tin, hứng thú trong trong học tập và rèn luyện, CB-GV-NV có động lực phấn đấu, có trách nhiệm nghề nghiệp, có tinh thần xây dựng và đoàn kết; mọi người đều cảm nhận “Mỗi ngày đến trường là một niềm vui”.

- Giúp Công đoàn nhà trường chủ động trong tổ chức và biết cách tham gia với chuyên môn, các đoàn thể khác trong nhà trường, hướng dẫn và tạo điều kiện cho CB, GV, NV thực hiện các nội dung xây dựng trường học hạnh phúc phù hợp với điều kiện địa phương, nhà trường.

II. NỘI DUNG VÀ GIẢI PHÁP:

  1. Nội dung xây dựng trường học hạnh phúc
    1. Tiêu chí 1: Cảnh quang, môi trường, cơ sở vật chất, thiết bị dạy học

Nội dung chỉ báo:

- Cơ sở vật chất, trang thiết bị tối thiểu đảm bảo yêu cầu dạy học và các hoạt động giáo dục.

- Cảnh quan sư phạm, sân trường có nhiều cây xanh, bóng mát, luôn được chăm sóc và quét dọn sạch sẽ.

- Cổng trường, biển trường, tường rào đạt yêu cầu về an ninh, an toàn, được trang trí phù hợp, thẩm mỹ, có nét đặc trưng, mang tính giáo dục và thân thiện.

- Phòng học được trang trí phù hợp, luôn sạch, đẹp, gắn với nhu cầu học tập và rèn luyện, như là ngôi nhà thứ hai của học sinh.

- Các khối công trình hỗ trợ học tập (khu thí nghiệm thực hành, nhà đa năng...) được bố trí hợp lý, khoa học, thuận tiện cho hoạt động dạy và học; có đủ trang thiết bị làm việc và học tập.

- Thư viện có không gian thoáng, rộng, xanh, sạch, thân thiện; có đủ các loại sách theo quy định, đặc biệt có các đầu sách phát triển trí tuệ, tâm hồn, kỹ năng sống, giá trị sống cho học sinh; chú trọng phát triển văn hóa đọc trong học sinh.

- Khu hành chính, quản trị đảm bảo yêu cầu quản lý, theo dõi các hoạt động giáo dục của nhà trường, được trang bị cơ sở vật chất và trang thiết bị đáp ứng yêu cầu công việc; đặc biệt hạ tầng công nghệ thông tin.

- Khu sân chơi, bãi tập đáp ứng mục tiêu hướng tới người sử dụng, phát triển toàn diện các năng lực của học sinh, có nhiều cây xanh bóng mát, luôn sạch sẽ, an toàn; khu giáo dục kỹ năng sống có đủ các tiện ích cơ bản đế học sinh phát triển các kỹ năng sống.

- Khu vệ sinh đáp ứng yêu cầu về giới tính và lứa tuổi; trang trí hài hòa, thân thiện; luôn sạch sẽ, khô ráo và an toàn khi sử dụng.

 

- Trang trí hình ảnh, pano, áp phích trực quan, có tính giáo dục và thân thiện trong sân trường.

- Chú trọng khâu vệ sinh trong các khu vệ sinh của học sinh phải luôn đảm bảo sạch sẽ, thông thoáng.

1.2. Tiêu chí 2: Thể hiện các giá trị yêu thương, đồng cảm và chia sẻ

Nội dung chỉ báo:

- Thầy cô giáo bao dung, yêu thương, thấu hiểu và sẻ chia; không thờ ơ, vô cảm đối với học sinh và đồng nghiệp.

- Các thể chế, quy định của nhà trường thể hiện sự quan tâm, thấu hiểu, yêu thương học sinh và cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường.

- Nhà trường thường xuyên tổ chức các hoạt động giáo dục tình yêu thương cho học sinh và các hoạt động tập thể để đoàn kết, chia sẻ, tương thân, tương ái trong thầy cô giáo, nhân viên.

- Nhà trường thường xuyên tổ chức các hoạt động mang tính cộng đồng, trải nghiệm để cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh chia sẻ giá trị yêu thương và trách nhiệm với cộng đồng.

- Thể hiện đầy đủ sự bao dung, tha thứ đối với những sai lầm, khuyết điểm của học sinh cũng như đồng nghiệp trong học tập, công tác và ứng xử.

- Nhà trường, thầy cô giáo thường xuyên quan tâm, động viên, hỗ trợ và giúp đỡ từng trường hợp học sinh khó khăn, hạn chế để cùng đồng hành, tiến bộ và phát triển.

- Cử cán bộ, giáo viên làm công tác tư vấn tâm lý; có phòng tư vấn tâm lý học đường và hướng nghiệp.

- Không có biểu hiện tiêu cực trong công tác quản lý, dạy học và kiểm tra đánh giá học sinh; trong dạy thêm học thêm; không có trường hợp thiên vị, ưu ái hoặc định kiến, chèn ép học sinh, đồng nghiệp, cấp dưới.

100% học sinh cảm nhận được sự thấu hiểu, yêu thương từ thầy cô giáo và cán bộ, nhân viên nhà trường.

100% CB, GV, NV cảm nhận được thấu hiểu, cảm thông, chia sẻ và hỗ trợ từ đồng nghiệp.

Không có học sinh bị phân biệt đối xử, bị kỳ thị bởi sự khác biệt.

Không có học sinh bị bỏ lại phía sau, thiếu sự quan tâm, chia sẻ; không có học sinh bỏ học.

Đảm bảo đoàn kết nội bộ, không có trường hợp CB, GV, NV hay CMHS bức xúc, căng thẳng dẫn đến đơn thư khiếu kiện.

Phấn đấu mỗi tháng có từ 1 đến 2 bài viết về gương người tốt việc tốt.

1.3. Tiêu chí 3: Đảm bảo an toàn, an ninh học đường

Nội dung chỉ báo:

- Các hoạt động giáo dục trong và ngoài nhà trường luôn chú trọng tiêu chí an toàn, an ninh khi tổ chức.

- Luôn bảo vệ học sinh và thầy cô giáo, cán bộ, nhân viên khỏi những nguy hiểm về thân thể, danh dự từ bên ngoài nhà trường.

- Thiết bị phòng tránh cháy, nổ, dễ gây thương tích được chú trọng đầu tư, trang bị đảm bảo quy định.

- Các yêu cầu an toàn về vệ sinh thực phẩm, nguồn nước, an toàn giao thông được chú trọng trong mọi hoạt động của nhà trường.

- Công tác tuyên truyền, triển khai phòng, chống bạo lực học đường, bạo hành thân thể, tinh thần của học sinh và giáo viên được thực hiện hiệu quả.

- Không có trường hợp học sinh gây gổ, đánh nhau trong và ngoài nhà trường.

- Không có trường hợp học sinh và đồng nghiệp bị đe dọa, trù dập, bạo hành tinh thần, thể xác, kể cả từ bên ngoài nhà trường.

1.4. Tiêu chí 4: Tôn trọng lẫn nhau

Nội dung chỉ báo:

- Các quy chế, quy định thể hiện đầy đủ, toàn diện sự tôn trọng đối với học sinh, thầy cô giáo và nhân viên.

- Tôn trọng sự khác biệt về hoàn cảnh, năng lực, sở thích, quan điểm của từng cá nhân học sinh thầy cô giáo và nhân viên trong nhà trường.

- Thường xuyên tổ chức các diễn đàn để học sinh chia sẻ và được bảo vệ quan điểm, ý kiến cá nhân.

- Có nhiều hoạt động giáo dục thể hiện quyền làm chủ, quyền tự do sáng tạo và phát triển của học sinh.

- Thực hiện tót quy chế dân chủ trong nhà trường; thầy cô giáo và nhân viên được khuyến khích và bảo vệ quyền tự do trong chuẩn mực giá trị.

- Cơ sở vật chất, trang thiết thiết bị thể hiện sự tôn trọng đầy đủ các khía cạnh về giới tính, lứa tuổi cũng như sự khác biệt của học sinh thầy cô giáo và nhân viên nhà trường.

- Tôn trọng đồng nghiệp, tôn trọng học sinh và cha mẹ học sinh trong mọi hoạt động của nhà trường.

- Thầy cô giáo tự tôn, tự trọng; thường xuyên rèn luyện, tu dưỡng đạo đức. học tập, bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

- Không có trường hợp học sinh, đồng nghiệp bị xúc phạm danh dự, lăng mạ, nói xấu.

1.5. Tiêu chí 5: Ứng xử văn hóa, hòa đồng, thân thiện

Nội dung chỉ báo:

- Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh luôn luôn có suy nghĩ tích cực.

- Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên giao tiếp, ứng xử với đồng nghiệp chuẩn mực, tạo dựng môi trường công tác thân thiện, lành mạnh.

- Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên giao tiếp, ứng xử với học sinh mẫu mực, luôn lắng nghe, động viên, khích lệ.

- Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên giao tiếp, ứng xử với cha mẹ học sinh, công dân đến cơ sở giáo dục đúng mực, thể hiện sự tôn trọng, lịch sự, không gây khó khăn, phiền hà.

- Tác phong, ăn mặc, lời nói luôn chuẩn mực.

- Không có trường hợp mất đoàn kết nội bộ, không có đơn thư khiếu nại, tố cáo.

- Không vi phạm quy định về phát ngôn, thông tin không chính xác trên các phương tiện thông tin, mạng xã hội.

1.6. Tiêu chí 6: Công tác quản lý, qui chế, qui định

Nội dung chỉ báo:

- Xây dựng kế hoạch tầm nhìn và chiến lược phát triến nhà trường phù hợp với mục tiêu chương trình giáo dục; các giá trị cốt lõi của Trường học hạnh phúc được xác định rõ ràng, đáp ứng tất cả các mong đợi.

- Các cơ chế, qui chế, qui định của nhà trường được xây dựng phù hợp với các chuẩn mực, trên cơ sở lấy giá trị hạnh phúc làm nền tảng trong mục tiêu lãnh đạo, quản lý, quản trị nhà trường; quản lý, điều hành theo qui chế, qui định đã được thống nhất.

- Đảm bảo nguyên tắc tôn trọng các chuẩn mực; tôn trọng tập thể; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở trong việc đề ra kế hoạch, tổ chức thực hiện và đánh giá kết quả.

- Công tác thi đua, khen thưởng đảm bảo công bằng, chính xác, có tính động viên, khuyến khích kịp thời những nỗ lực, phấn đấu của thầy cô giáo và học sinh.

- Triển khai thực hiện "kỷ luật tích cực" trong nhà trường đúng quy định và hiệu quả.

- Công đoàn là tổ chức luôn đồng hành, thực sự là mái ấm hạnh phúc cho mọi đoàn viên công đoàn; Hiệu trưởng là người đi đầu, dẫn dắt mọi thay đổi vì một trường học hạnh phúc.

- Đăng ký và cam kết thực hiện xây dựng "Trường học hạnh phúc"

2. Nhiệm vụ và giải pháp:

2.1. Tăng cường sự phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội; tuyên truyền, phổ biến đến cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh về mục đích, ý nghĩa của việc Công đoàn phối hợp với chính quyền tham gia xây dựng trường học hạnh phúc.

- Giúp cho CB-GV-NV có nhận thức đầy đủ, đúng đắn về tầm quan trọng trong việc tạo dựng và duy trì nhà trường mà ở đó học sinh và CB-GV-NV được yêu thương, được tôn trọng, được an toàn, được hiểu và được có giá trị; nói rộng hơn là phát triển môi trường nhà trường thân thiện, văn minh, cùng hợp tác vì sự phát triển bền vững trong bối cảnh đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo hiện nay.

- Giúp cho Công đoàn nhà trường chủ động tổ chức và biết cách tham gia cùng với chuyên môn và các đoàn thể khác trong nhà trường; tổ chức, hướng dẫn và tạo điều kiện cho CB-GV-NV thực hiện các nội dung xây dựng trường học hạnh phúc phù hợp với điều kiện của nhà trường.

2.2. Bồi dưỡng, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mỗi CB, GV, NV và học sinh trong việc xây dựng trường học hạnh phúc, an toàn, thân thiện trong môi trường giáo dục.

- Tiếp tục tuyên truyền, vận động CB-GV-NV nắm vững và tổ chức thực hiện nghiêm túc pháp luật của Nhà nước, các quy định của ngành, bộ quy tắc ứng xử của trong trường học.

- Tổ chức quán triệt lại đối với CB, GV, NV các quy định của Nhà nước, của ngành về đạo đức nhà giáo, về xây dựng trường học thân thiện, an toàn, các tiêu chí của trường học hạnh phúc.

- Tiếp tục triển khai có hiệu quả cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là tâm gương đạo đức tự học và sáng tạo”; “Dân chủ - kỷ cương – tình thương –trách nhiệm”; “Xây dựng nhà trường văn hóa – thầy cô mẫu mực – học sinh chăm ngoan”.

- Tăng cường công tác truyền thông trên trang thông tin điện tử của nhà trường, về nội dung trường học hạnh phúc, thầy cô hạnh phúc, lớp học hạnh phúc, học sinh hạnh phúc, xã hội hạnh phúc, đất nước phồn vinh bằng các hình thức thích hợp, trực quan, sinh động.

2.3. Hỗ trợ CB, GV, NV nâng cao kỹ năng ứng xử sư phạm ý thức đạo đức nghề nghiệp, giáo dục học sinh để thầy cô và học sinh biết lắng nghe, thấu hiểu, biết tôn trọng và được an toàn, biết chia sẻ, được ghi nhận và yêu thương

- Tổ chức các buổi tọa đàm, hội thảo, tập huấn, chuyên đề để hỗ trợ và chia sẻ kinh nghiệm ứng xử các tình huống sư phạm vv…

- Tổ chức đối thoại, giải đáp, chia sẻ những kinh nghiệm, kỹ năng ứng xử sư phạm với CB, GV, NV học sinh trên cổng thông tin điện tử của trường.

- Xây dựng các tư liệu về tình huống sư phạm, các câu chuyện đạo đức, về truyền thống tôn sư trọng đạo, văn hóa ứng xử, kỹ năng sống, giá trị sống vv.

2.4. Phát hiện, tôn vinh và biểu dương, khen thưởng các cá nhân và tập thể điển hình về việc xây dựng trường học hạnh phúc, những tấm gương nhà giáo tận tụy, mẫu mực, có thành tích trong giảng dạy, nghiên cứu, học tập và sáng tạo để lan tỏa trong toàn trường, trong địa phương và tới cộng đồng xã hội.

- Động viên, khen thưởng kịp thời các tập thể lớp, tổ chuyên môn, các cá nhân CB-GV-NV có thành tích trong phong trào xây dựng trường học hạnh phúc, trong việc triển khai thực hiện chủ đề và nhiệm vụ năm học.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Công tác tổ chức chỉ đạo:

- Kiện toàn Ban chỉ đạo xây dựng Trường học hạnh phúc năm học 2021 - 2022.

- Xây dựng kế hoạch dựa trên các tiêu chí Trường học hạnh phúc, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để thực hiện.

- Triển khai kế hoạch và tiêu chí xây dựng trường học hạnh phúc đến 100% CB-GV-NV và HS

- Chỉ đạo công tác thực hiện, kiểm tra, sơ kết, tổng kết báo cáo kết quả triển khai thực hiện xây dựng trường học hạnh phúc trong các hoạt động của nhà trường từ công tác chuyên môn, công tác quản lý, công tác công đoàn và công tác học sinh.

2. Phân công thực hiện:

- Ban giám hiệu nhà trường phối hợp với BCH Công đoàn xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện các nội dung hướng dẫn, xây dựng mô hình lớp học tiêu biểu; các tổ chuyên môn, tổ công đoàn tiêu biểu theo các tiêu chí.

- Các tổ chuyên môn xây dựng nội dung sinh hoạt chuyên đề có lồng ghép nội dung xây dựng trường học hạnh phúc. Thực hiện tốt các hoạt động giao lưu và ngoại khóa của học sinh.

- Giáo viên đối chiếu các tiêu chí trường học hạnh phúc để xây dựng kế hoạch phù hợp với tình hình của lớp, của cá nhân và tổ chức thực hiện.

- Nhân viên tự xây dựng các tiêu chí làm việc phù hợp với nhiệm vụ, công việc và hoàn cảnh làm việc, chủ động tổ chức thực hiện.

- Tổng phụ trách Đội, giáo viên chủ nhiệm bám sát các tiêu chí, cụ thể hóa thành các tiêu chuẩn đánh giá xếp loại lớp học hạnh phúc, tổ chức thực hiện và tổng kết thi đua.

Trên đây là kế hoạch xây dựng Trường học hạnh phúc năm học 2021 -2022 của trường THCS Chu Văn An. Đề nghị toàn thể CB-GV-NV và học sinh nhà trường nghiêm túc thực hiện và thực hiện có hiệu quả.

 

Nơi nhận:

HIỆU TRƯỞNG

- Phòng GDĐT (để báo cáo);

- Toàn HĐSP (để thực hiện);

- Lưu VT.

 

 

 

 

Đặng Văn Nhứt

 

 


Nguồn:https://02eai3z1dyiwou3z7qwpqa-on.drv.tw/Bai_du_thi_e_learning_2020-2021/SUPHATTRIENVAPHANBOLAMNGHIEPTHUYSAN_DIA9_HOIAN/ Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết